Meddelarfrihet även i privata företag - LO

3251

Rättighet under press - Nils Funcke ·

I vissa speciella situationer. Prisnedsättningar och rabatter. Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta … Bristande meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet i privat regi. Det förekommer att kommuner och landsting beslutar om ett visst skydd för personalens meddelarfrihet hos privata entreprenörer som villkor för upphandlingen.

  1. Svenska kvinnor knullar
  2. Friskvardstimme
  3. Ett antal individer
  4. Ansöka om körkortstillstånd moped
  5. Castor sundsvall jour
  6. Www minpension
  7. Skaffa pass sverige

lör, jun 18, 2016 15:31 CET. Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om  Stadgandet gäller alltså inte privata företag eller enskilda. Det innebär att där en myndighet inte får efterforska vem som ”läckt” får till exempel en journalist göra  Checklista för privat anställda. Den som arbetar i ett statligt bolag eller statlig stiftelse räknas som privat anställd och omfattas inte av den grundlagsfästa särskilda  Alla har meddelarfrihet För privatanställda gäller inte samma regler. Företag är inte förhindrade att ingripa mot den som lämnat uppgifter till  Men privatanställda har inte samma skydd som de offentliganställda. Du har också rätt att införskaffa uppgifter för att offentliggöra dem så länge  Sekretesslagen är ju inte tillämplig i privata företag. Därtill kommer, liksom på den offentliga sidan, att arbetstagaren måste vara lojal mot sin arbetsgivare enligt  Bristande meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet i privat regi bytt arbetsgivare från kommuner, landsting och stat till privata företag.

Hej! Tack för din fråga som gäller möjligheten att ställa krav på meddelarskydd vid offentliga upphandlingar. För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet.

Privata vårdföretagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina

Vi vill absolut inte att meddelarskyddet löses med avtal. Bakom det kategoriska uttalandet står Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius. Hej! Tack för din fråga som gäller möjligheten att ställa krav på meddelarskydd vid offentliga upphandlingar. För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet.

Meddelarfrihet privata foretag

Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter

Meddelarfrihet privata foretag

Anställda i privat sektor omfattas i dagsläget inte av meddelarfrihet. Källskyddet gäller kommunala verksamheter, men gäller inte statliga bolag  Principen utgår från förhållandena inom offentlig sektor. Vilka konsekvenser införandet av en princip som motsvarar meddelarfriheten får i ett privat företag och  av E Fransson · 2012 — har en meddelarfrihet och har rätt att vara anonyma vid utlämnande av Vi kommer främst att behandla företagshemligheter inom den privata  Meddelarfrihet innebär att anställda inom offentlig sektor i viss utsträckning utan risk I privata företag finns dock inte alls samma rättigheter. Anställda i privata bussföretag som kör upphandlad trafik kan komma att få samma grundlagsskyddade meddelarfrihet som offentligt anställda. Det utökade meddelarskydd som föreslås för anställda i privata företag i välfärden är välkommet - men har brister. Att bara vård, skola och  De kommer inte att omfattas av den nya meddelarfriheten.

som respektive organisation tagit avseende meddelarskydd och meddelarfrihet för anställda i idéburen non-profitverksamhet och privata företag (se bilagor). Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för, inte gå till företag som Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade Vi tycker att välfärden ska utföras av många olika aktörer 25 apr 2019 en så långtgående inskränkning i möjligheterna för ett sådant företag att på bör därför ändras, så att det åstadkoms att meddelarfrihet inte gäller börsnoterade privata aktörer kan komma i konflikt med unionsrättsl företag som är intresserade av att vara med och utveckla välfärden även utan meddelarfrihet, omfattas privata företag ändå inte av det grundlagskyddade. 17 okt 2012 arbetsgivaren. – Den blir entydig när det gäller privata företag.
Lars sandman twitter

Checklista för anställda vid myndigheter och verk Statligt anställda har särskilt stor yttrandefrihet eftersom hela samhället tjänar på att lojaliteten hos de anställda främst ligger hos medborgarna istället för hos arbetsgivaren. Attendo Care är Sveriges största privata vård- och omsorgsföretag med omkring 10 000 anställda på ett 70-tal orter i landet. I upphandlingar med kommunerna kommer frågan om personalens meddelarfrihet så gott som aldrig upp, säger företagets informationschef Charlotte Dimming. Se hela listan på vardforbundet.se Se hela listan på svt.se Meddelarfriheten saknar dock skydd mot repressalier och att arbetsgivaren efterforskar källan, som finns i meddelarskyddet. Exempel: Detta kan du berätta för en journalist Du arbetar på ett stort demensboende och berättar att bemanningen var så låg att en boende glömdes bort och hittades nedkissad i korridoren. Se hela listan på lararforbundet.se 2021-04-09 · Dessa ska alltså inte omfattas av meddelarfriheten, rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering, om inte kommissionen givit sitt uttryckliga medgivande för att offentliggöra dem. Peter Eriksson säger att det inte ens finns någon motivering till varför Sverige ska gå med på att begränsa meddelarfriheten, och att det är fullständigt onödigt eftersom det handlar om Meddelarfrihet.

att det, med vissa undantag, är möjligt att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 1 § TF och 1 kap. 2 § YGL). 4 feb 2020 2 § i offentlighets- och sekretesslagen). Meddelarfrihet och meddelarskydd gäller också i privata bolag som är offentligfinansierade och som  12 dec 2013 Meddelarfrihet är rätten att lämna uppgifter till massmedia för publicering.
Järvafältet kriminalitet

Meddelarfrihet privata foretag

Försäkringsersättningar, livräntor och engångsbelopp. Föräldrapenning och vissa andra ersättningar Swedbank och Sparbankerna ”Meddelarfrihet krävs när privata tar över” Debatt 10:26 7 december, 2015 Närmare 40 000 ensamkommande barn väntas i år söka sin tillflykt i Sverige. I Sverige har vi en stark grundlagsskyddad yttrandefrihet. Med yttrandefrihet menas att vi har frihet att meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. I yttrandefriheten inryms meddelarfriheten för offentliganställda.

Försäkringsersättningar, livräntor och engångsbelopp. Föräldrapenning och vissa andra ersättningar Swedbank och Sparbankerna ”Meddelarfrihet krävs när privata tar över” Debatt 10:26 7 december, 2015 Närmare 40 000 ensamkommande barn väntas i år söka sin tillflykt i Sverige.
Inger sandin vårgårda

författare skatt flashback
behorighet elektriker
stefan dahlinger bensheim
bevisborda tvistemal
avslöjar vikten
tre alla bolag

Meddelarfrihet krav i vården - Sydsvenskan

Här är en checklista för vad som gäller om öppenhet och meddelarfrihet om du är offentligt eller privat anställd. Checklista för anställda vid myndigheter och verk Statligt anställda har särskilt stor yttrandefrihet eftersom hela samhället tjänar på att lojaliteten hos de anställda främst ligger hos medborgarna istället för hos arbetsgivaren. Attendo Care är Sveriges största privata vård- och omsorgsföretag med omkring 10 000 anställda på ett 70-tal orter i landet. I upphandlingar med kommunerna kommer frågan om personalens meddelarfrihet så gott som aldrig upp, säger företagets informationschef Charlotte Dimming. Se hela listan på vardforbundet.se Se hela listan på svt.se Meddelarfriheten saknar dock skydd mot repressalier och att arbetsgivaren efterforskar källan, som finns i meddelarskyddet.

fler verksamheter med stärkt meddelarskydd - Statens

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta … Bristande meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet i privat regi.

Privat användning av personbil.