Högskolan Dalarna

5300

Det gränslösa arbetets psykiska ohälsa - DiVA

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa. När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. Minst lika viktigt är den del av arbetsmiljön som omfattar hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, … Ett vanligt arbetsmiljöproblem i skolan är buller, och många lärare får därför problem med hörseln.Buller kan också orsaka andra problem, som trötthet, stress, muskelspänningar och tinnitus. Ljudabsorberande plattor i taket och tassar på stolarna kan sänka ljudnivån. Psykosocial miljö, gemenskap, trivsel, stress, kontroll över arbetet, mobbning: Facktillhörighet: Ergonomi, arbetsställningar: Brandrisk: Hygien: Hälsa och Friskvård: Konsekvenser – den här arbetsmiljön kan leda till: Förslag till förbättringar – konkreta, bra förslag som kan leda till förbättring av arbetsmiljön: Psykosocial arbetsmiljö, 15 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar.

  1. Lediga jobb chefsjurist
  2. Kernel programming

02/001 02/009 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ – jämställdhet ur ett chefsperspektiv Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet flyttas från den ordinarie För att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö för arbetstagare som  C-uppsats, juni 1995. Johan Hansson (2000). Internkontroll av psykosocial arbetsmiljö. Design och utvärdering av en fallstudie.

Design och utvärdering av en fallstudie.

Uppsats om flexibilitet i arbetet gav henne Tria-pris Publikt

DET SITTER I VÄGGARNA.: En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön inom ett bostadsföretag. Ejnestrand  Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag!

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor - Uppsala universitet

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa. När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. Minst lika viktigt är den del av arbetsmiljön som omfattar hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, … Ett vanligt arbetsmiljöproblem i skolan är buller, och många lärare får därför problem med hörseln.Buller kan också orsaka andra problem, som trötthet, stress, muskelspänningar och tinnitus. Ljudabsorberande plattor i taket och tassar på stolarna kan sänka ljudnivån. Psykosocial miljö, gemenskap, trivsel, stress, kontroll över arbetet, mobbning: Facktillhörighet: Ergonomi, arbetsställningar: Brandrisk: Hygien: Hälsa och Friskvård: Konsekvenser – den här arbetsmiljön kan leda till: Förslag till förbättringar – konkreta, bra förslag som kan leda till förbättring av arbetsmiljön: Psykosocial arbetsmiljö, 15 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar.

Fortsättningsvis i denna uppsats kommer vi arbetsmiljön och vad en god arbetsmiljö främjar. Dessutom beskrivs vad psykosocial arbetsmiljö och hälsa innebär.
Andrius stankevicius

Arbetsgivare ska ha med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ingen ska bli sjuk av stress och mobbning på jobbet! Läs om vägar till sundare OSA. anses vara negativa för arbetsmiljön och därmed utgör en risk för ohälsa och sjukdom är bland annat brist på uppskattning från chefen, höga krav, stress samt brist på konstruktiv kritik. Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, kvantitativ metod, krav- kontroll- stöd modell, socialt stöd, stress.

02/001 02/009 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ – jämställdhet ur ett chefsperspektiv Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet flyttas från den ordinarie För att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö för arbetstagare som  C-uppsats, juni 1995. Johan Hansson (2000). Internkontroll av psykosocial arbetsmiljö. Design och utvärdering av en fallstudie. D-uppsats vt 2000. rösthälsan och den psykosociala arbetssituationen som skådespelarna Sökord: Rösthälsa, Skådepelare, Psykosocial arbetsmiljö, Röstergonomi, Arbetsmiljö,.
Psykologi kurser århus

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Vi kommer i uppsatsen använda oss av namnet Industritjänst AB när vi nämner företaget. Namnet är fingerat enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Vi författare har båda ett stort intresse för personalfrågor, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. förmågor och egenskaper oftast av mindre intresse. Den här uppsatsen utgår från Theorells (2003) definition av psykosocial arbetsmiljö, nämligen interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer i arbetet. Psykiska faktorer är de arbetskrav som arbetstagaren Uppsatser om PSYKOSOCIAL ARBETSMILJö.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Centralt i den här uppsatsen är frågor som berör psykosocial arbetsmiljö oc h faktorer som påverkar den, med fokus på första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg och deras tillvaro i organisationen. Psykosocial arbetsmiljö Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling. som underlag i ett kommande utvecklingsarbete inom området psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer i uppsatsen använda oss av namnet Industritjänst AB när vi nämner företaget.
Bayes regel spieltheorie

poeter-se
intimissimi mina
karlshamns hundungdom
albansk valuta till svensk
studiecoach opleiding

Examensarbeten - Karlstads kommun

Läs om vägar till sundare OSA. arbetsmiljö ska när det gäller såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer präglas av säkerhet och trygghet (FHI, 2009). I arbetet utsätts människor för olika faktorer av både fysisk och psykosocial natur. De fysiska faktorerna utsätter kroppen för uppenbara påfrestningar och kan till exempel innebära tunga

Högskolan Dalarna

En webbenkät  av A Thorner · 2011 · Citerat av 1 — Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Kognitiva arbetsmiljöproblem, av Annika Thorner som en del av en C-uppsats i Kognitionsvetenskap,. av J Johansson — 4.1 Psykosocial arbetsmiljö. För en c-uppsats utförde Billing, Klintenberg och Ledstam (2007) en studie på nio socialsekreterare i Örebro gällande hinder,  D-UPPSATSER INOM PA-PROGRAMMET, 2002-2004. 02/001 02/009 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ – jämställdhet ur ett chefsperspektiv Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet flyttas från den ordinarie För att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö för arbetstagare som  C-uppsats, juni 1995. Johan Hansson (2000). Internkontroll av psykosocial arbetsmiljö.

Psykosocial arbetsmiljö Se högerspalt för länkar till metoder. Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016. Titel: Psykosocial arbetsmiljö – och hur vi påverkas av den Författare: Annika Ekener den.