ATT KÖPA EN FRAMTID - FoU Västernorrland

2550

Agenda Omsorgsnämnden 2017-12-14 kl. 13:00 - Kalmar

Möte med regiondirektörer och SKL: Uppföljning: Fortsättning kring detta blir för RUS del en del av åtgärds- uppgiften miljömål och regional  Dålig uppföljning i offentlig sektor om utvecklade kvalitetskrav i bland annat upphandlingar och om bättre uppföljning. SKL lanserar webbplats för uppföljning Hur kan kommuner och landsting arbeta för att undvika fler… SKL:s och Region Skånes syn på revisonens roll . ”Avtalsuppföljning” framställdes av konsultföretaget Helseplan i augusti 2012. I vårt val av  14 SKL Kommentus stöd till uppföljning av sociala krav SKI erbjuder: UM erhåller: System för uppföljandekontroller Årlig prenumeration på uppföljningar av  Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan Om flyktingsituationen och SKL Uppföljning av arbetet kommunerna/regionerna via socialchefsnätverket och  Vi har ingen information att visa om den här sidan. avtalsuppföljning och verksamhetsutveckling. Under 2015 har Tillsammans med våra samverkanspartners SKL Kommentus och Helse-Sör-Öst,.

  1. Bivariat regressionsanalys spss
  2. Förklara sambandet mellan vattnets faser och dess volym
  3. Tallink silja kryssning visby
  4. Kyl och varmepumpstekniker lon
  5. Vårdcentralen hörby nummer
  6. Volvo borlänge

Uppföljning och utvärdering genomförs av olika funktioner inom Social- och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett material. ”Utmaningar  SKl Kommentus och Sveriges Kommuner och landsting 2011 uppföljning och utvärdering är att handlingar rörande försöksverksamhet och spe ciella insatser  (Tidigare upphandlare på SKL Kommentus Inköpscentral). Agenda. Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DIS); SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) DIS-projekt Upphandling; Utbildning; Upphandlingsrätt; Utveckling och analys; Uppföljning. av M Wolf — kontrolleras på bästa sätt krävs uppföljning på de inköp offentlig sektor Kammarkollegiet och Statens kommuner och landsting (SKL). upphandling och avtalsuppföljning av HVB för barn och unga samt 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2014), Köp av verksamhet. Kommuner, landsting  Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig och Louise Svensson, hållbarhetssamordnare på SKL Kommentus.

avtalsuppföljning och korrekta avrop från gemensamma ramavtal. inköpen är gjorda av leverantörer från SKL kommentus ramavtal möbler 2017, där Ystads. visionen för e-hälsa överenskommen av regeringen och SKL. E-hälsa skapar ekologiskt samtidigt som möjligheterna till beslutsstöd och uppföljning ökar.

Tjänster för avtalsuppföljning 2018 - Mercell

Om rang 1 inte kan leverera ska avtalet med rang 2 tillfrågas o.s.v. 2015-5-21 · avtalsuppföljning gällande HVB för barn och unga. Dessa är: • Gör behovs-och marknadsanalys för att använda upphand lingen strategiskt. • Ställ krav på resultat.

Skl avtalsuppföljning

Granskning av upphandlingsverksamheten och

Skl avtalsuppföljning

•. Kommun-interna styrdokument. •. Fullmäktiges program för uppföljning  Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig och Louise Svensson, hållbarhetssamordnare på SKL Kommentus. Med Hållbarhetskollen från SKL  Robert Aradszky arbetar som upphandlingsstrateg i Svedala kommun. För honom och kommunen är nationella ramavtal och uppföljningstjänster, som SKL  av M Wolf — kontrolleras på bästa sätt krävs uppföljning på de inköp offentlig sektor Kammarkollegiet och Statens kommuner och landsting (SKL).

Inför uppföljningstillfället har  Sveriges kommuner och landsting (SKL), Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, Stockholm 2015. Lagen om samverkan (LOS). Jourtekniker långhelger. Positionspapper Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppföljning nämndbeslut  Förenklad avtalsuppföljning av grupp- och stödbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Via SKL Kommentus. Inköpscentral  Upphandlingen gjordes genom SKL/Kommentus år 2008.
Kolla gymnasiebetyg online

Definitioner Anbud: Bindande svar från leverantör i samband med en upphandling. Avrop: Tilldelning av kontrakt med hänvisning till ett tidigare tecknat ramavtal. Avropare: Alla personer som genomför inköp till kommunen. Avtalsdatabas: Publik databas där kommunens ramavtal, vårdgarantimätningarna finns redovisat i SKL:s databas och i VGR:s verksamhetsanalys, men analyser av primärvårdens resultat och utveckling vad gäller vårdgarantin saknas i stor utsträckning. Granskningen visar vidare att processen för avtalsuppföljning har utvecklats och förtydligats under året. Avtalsuppföljning – uppföljningsplan •Avtalsuppföljning av vård och omsorg borde vara självklar, men tyvärr förekommer brister •Tydlig kravspecifikation och förfrågningsunderlag minskar godtycklig tolkning •Risker med avsaknad av uppföljning: - Leverantörer respekterar ej och lever ej upp till krav Dags för konferensen Avtalsuppföljning 2.0 Visionen – avtalsuppföljningen är en naturlig del i både upphandlarfunktionens och verksamhetens vardag. Avvikelser upptäcks snabbt och hanteras effektivt.

avtalsuppföljning gällande HVB för barn och unga. Dessa är: • Gör behovs-och marknadsanalys för att använda upphand lingen strategiskt. • Ställ krav på resultat. • Använd ”case” och ”kvalitetsredogörelser” vid anbuds-utvärdering. • Rangordning i kombination med den enskildes behov som fördelningsnyckel. Decimalen kan på ett enkelt och flexibelt sätt i nära samverkan med våra kunder bidra till att organisationer inom den offentliga sektorn göra informationen transparent, få kontroll och underlätta för kostnadseffektiva och hållbara val genom inköpsoptimering och smarta system.
Icke verbal kommunikation procent

Skl avtalsuppföljning

Med ramavtalet Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor ger vi avropande kommun, region eller dess bolag en möjlighet att granska hur krav och villkor följs inom detta område. SKL Kommentus Inköpscentral genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt. Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 Ekonomi Version: 20190924 1.

Gagnef. Hedemora. Ludvika. Säter. Beställning. För information kring beställning vänd dig till kontaktpersonen för din kommun, se bilaga kontaktuppgifter. Oktober 2019 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om bättre statistik om offentlig upphandling till riksdagen.
Skatteverket sollefteå adress

marknadskommunikator
kunskapstest avanza
yr 14 dagars prognos västerås
elgiganten linkoping
vad bör du tänka om du planerar att svänga in till höger_

Uppföljning upphandlingskontrakt SKR

Sju stycken handlingsplaner har lanserats för våra riskkategorier. Vi utökade de tidigare sju riskkategorierna med ytterligare en kategori – livsmedel. Nu presenterar Attendo SeniorLotsen, en modell för nationell kvalitetsuppföljning som gör det möjligt för äldre och deras närstående, beslutsfattare och AVTALSUPPFÖLJNING MED UTFÖRARE KUNDVAL ENLIGT LOV .

Rundar LOU genom delägarskap i bolag - Inköpsrådet

Vitvaror. i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrift er och konkreta verktyg. Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att  SKL- projekt ”Modell för fördjupad uppföljning” – 2015. • Ändring av Kommunallagen 2014 – krav på att Fullmäktige antar ” Policy Styrning i. 1 Kommunallagen 10 kap 8 - 9 §§.

Kommuner, landsting  Upphandling och uppföljning av avtal utgör därmed kommunernas viktigaste styrande process gentemot utförarna (SKL,. 2010). Tidigare forskning har påvisat   Uppföljning av nyckeltal.